Mille kilistelemme vuoden päästä? - Kuudes Aisti

Mille kilistelemme vuoden päästä?

Me kilistelemme silloin kun asiakkaan kanssa yhdessä tunnistettu mahtava ja mahdollinen toiminnallinen muutos on saavutettu. Arjessa on enemmän asioita, jotka auttavat asiakasta kasvamaan kestävästi. Ihmisten toiminnassa aistii enemmän iloa ja energiaa.

Muutosohjelman, usein vähintään vuoden kestävässä, avulla käännetään yrityksen ongelmat tavoitteiksi, löydetään ihmisten motivaatiotekijöitä muutokseen ja luodaan olosuhteet toisin tekemiselle. Muutosohjelman avulla saadaan sekä johto että työntekijät sitoutumaan tavoitteelliseen tekemiseen ja päivittäiseen tarkoituksenmukaiseen harjoitteluun.  Yksiköiden, tiimin ja yritykset paremmat tulokset seuraavat vääjäämättä perässä.

Me juhlistamme vasta kun näemme todellisia tuloksia.

Välittömiä tuloksia, kuten kun uudenlaista asennetta ja toimintaa näkyy arjessa. Mitattavia tuloksia, kuten uutta ja parempaa liiketoimintaa, uusia sopimuksia ja isompia kauppoja. Pysyviä tuloksia, kuten uutta toimintakulttuuria johtamisessa ja tekemisessä, aidosti uudistunut yritys, toimialansa virkistävä poikkeus, asiakkaiden ja omien ihmisten arvostama yritys.