Pasi Sillanpää - Kuudes Aisti

Pasi Sillanpää

Strategian perimmäinen tarkoitus on auttaa organisaatiota saavuttamaan parempia tuloksia vähemmällä vaivalla. Strategia ei ole teoria, vaan joukko käytännönläheisiä ohjeita siitä, mitä kannattaa ja mitä ei kannata tehdä. Strategiasta on hyötyä ainoastaan silloin, jos sitä noudatetaan.

Strategian onnistumisen ratkaisee onnistuminen neljällä osa-alueella.
Tiedon keräämisessä ja analysoinnissa. Löydetäänkö ne mahdollisuudet, mitä muut eivät ole vielä löytäneet tai joita hyödyntämällä tehdään ratkaiseva ero kilpailjoihin. Asiakkaille ja omalle henkilökunnalle kerrottavan tarinan uskottavuudessa ja innostavuudessa. Kuinka paljon se synnyttää energiaa vastaanottajassaan? Oveluudessa. Kuinka joustavaksi strategian toteutus voidaan tehdä ja kuinka tehokkaita toimenpiteitä voidaan valmistella niitä tilanteita varten, kun markkinatilanne tai kilpailijoiden toimenpiteet vaikuttavat asiakkaiden käyttäytymiseen. Toimeenpanossa. Tehdäänkö asioita sinnepäin vai tosissaan ja halutaanko kaikesta oppia?
Kuudes Aisti auttaa sinua onnistumaan kaikilla edellä mainituilla osa-alueilla ja meillä on siitä myös todellisia näyttöjä.