Intuitiotutkija, taiteen tohtori Asta Raami - Kuudes Aisti

Intuitiotutkija, taiteen tohtori Asta Raami

Mahdottomien ongelmien ratkaiseminen

Ympärillämme olevat nopeat muutokset ja vaikeat ongelmat haastavat. Tarvitsemme enemmän ihmisiä jotka erikoistuvat mahdottomaan. Intuition näkökulmasta mahdottomia ongelmia ei ole, on vain kyvyttömyyttä nähdä ratkaisuja. Syy siihen, miksi emme näe samoin kuin keinot ratkaisujen näkemiseen löytyvät ihmismielestä.

Tutkimukset nobelisteilla ja visionääreillä auttavat meitä ymmärtämään oman mielen ylittämistä ja keksimistä. Valjastamalla ihmismielen piilossa oleva potentiaali voidaan yltää täysin uudenlaiseen tietämiseen ja tietoon. Tämä auttaa uusien ideoiden keksimisessä, tulevan ennakoinnissa, monimutkaisessa päätöksenteossa ja ongelmanratkaisussa.

Johtava intuitiotutkija kuljettaa meidät älykkään intuition kiehtovaan maailmaan, joka on luovuuden, ongelmanratkaisun ja visionäärisyyden kovinta ydintä.

Kuva: Pekka Karhunen

Paikkoja 50 (45 Left)
Event Expired

Ajatuksia pohdittavaksi

Mahdotonta ongelmaa ei ole, on vain puutteellista mielikuvitusta ja sammutettua intuitiota.

Miksi vähäisellä tiedolla oleva lapsi kykenee ajattelemaan luovemmin kuin kaikki koulutukset saaneet vanhempansa? Emme käytä riittävästi intuitiota päätöksenteossa. Se taas johtuu siitä, että uskomme mielummin lukuihin kuin yllättäviin havaintoihin. Aikuiseksi kasvaessa opimme, että asia ei ole totta, ellei sitä voida todistaa vakiintuneilla mittareilla. Jos teemme yllättävän havainnon, jota emme osaa selittää, saatamme hulluksi leimaamisen pelossa olla siitä mielummin hiljaa kuin keskustella havainnoistamme kenellekään.

Meille kaikille on sisäänrakennettuna evoluution myötä kehittynyt kyky intuitiiviseen vaaran tunnistamiseen. Kun kuulemme vaikkapa ääniä, osaamme arvioida siitä seuraavaa vaaraa. Toisena intuition tasona on koulutuksen ja kokemuksen kautta syntyvä asiantuntijan intuitio, joka perustuu toistojen tuomaan kokemukseen ja opittuun tietoon. Jotkut käyttävät tästä ilmaisua; se tulee selkärangasta. Kolmas taso on se, kun ihminen kykenee ylittämään ihmisen logiikan aiheuttamat rajoitteet. Ihminen voi vaikkapa vaistonvaraisesti tunnistaa ilmasta elementtejä. Hän ei rajoita ajatteluaan aikaan ja paikkaan, jolloin hän parhaimmillaan voi lähteä seuraamaan tilanteen kehittymistä vaistonvaraisesti tai aistiensa pohjalta. Tälle tasolle ajattelunsa vievä voi pystyä luomaan jotakin ainutlaatuista.

Ihmisten ei tarvitse, eikä pidäkään ajatella ongelmanratkaisua 24/7 mallilla, mutta meidän pitää hyväksyä oudoiltakin tuntuvia selityksiä ja olla mieluummin uteliaita kuin torjuvia. Kun sen lisäksi opimme vielä paremmin hyödyntämään ryhmien kykyä ratkaista ongelmia, voimme vastata kysymyksiin, joiden käsittely on tähän saakka tuntunut täysin mahdottomalta.

MUUTA INSPIROIVAA